Jarlsberg IKT er et interkommunalt IKT-samarbeid mellom kommunene Færder, Holmestrand og Tønsberg. Jarlsberg IKT ivaretar eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, forvaltning og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Videre ivaretar selskapet inngåelse og oppfølgning av avtaler om kjøp av varer og tjenester fra eksterne leverandører innen IKT-området. Vi har en vaktordning som ivaretar driftsutfordringer for kritiske systemer utenom ordinær arbeidstid.

Brukerstøtte er tilgjengelig mandag – torsdag kl 07:45 – 16:00, fredager til kl 15:30 og håndterer feilmeldinger og tjenesteforespørsler.