Kontakt oss

Du kan kontakte oss på følgende adresser og telefonnummer:

Jarlsberg IKT
Fjordgaten 9b
3125 Tønsberg

Ved behov for IKT-hjelp, meld sak via brukerstøtteportalen: trykk her

IKT-hjelp: ikthjelp@jarlsberg-ikt.no
Telefon: +47 95 00 88 00
E-post generelle henvendelser: postmottak@jarlsberg-ikt.no

Daglig leder Sigurd Strand
Telefon: +47 95 00 88 00

Vi ønsker å få tilsendt alle fakturaer på EHF-format: 9908: 919 431 016
Alternativt kan følgende e-post benyttes: invoice.154567@vismabpo.no

Organisasjonsnummer: 919 431 016
Bankkontonummer: 2480 17 56405