Om Jarlsberg IKT

Jarlsberg IKT er et interkommunalt IKT-samarbeid eid av kommunene Færder, Holmestrand og Tønsberg. Firmaet ble formelt etablert 31. august 2017. Da ble ansatte i IKT-avdelingene til våre eierkommuner overført til selskapet.

I dag er vi 41 ansatte og 5 lærlinger som bidrar til å sikre kvalitet og struktur i våre teknologileveranser innen IKT til våre eierkommuner. Vi leverer de samme tjenester til de interkommunale selskapene Sør-Øst 110, Vesar, Vestfold Interkommunale Brannvesen og VIA Færder. 

Vi holder til i trivelige lokaler sentralt i Tønsberg med gode parkeringsmuligheter. Det er god møteromskapasitet med oppdaterte møteromsfasiliteter som står til disposisjon for egne ansatte og ansatte i eierkommunene. Budsjettert omsetning for 2023 er 41 millioner kroner.

Jarlsberg IKT ble opprettet i medhold av den gamle kommunelovens § 27. Ny kommunelov som er trådt i kraft, fastslår at selskapsform må endres innen utgangen av 2023.  Styret anbefaler at Jarlsberg IKT omdannes til kommunalt oppgavefellesskap jfr. kommuneloven kap. 19. Det tas sikte på at sak om ny selskapsform behandles i kommunestyremøtene før sommerferien 2023.