Om Jarlsberg IKT

Jarlsberg IKT kommunalt oppgavefellesskap, er et interkommunalt samarbeid eid av kommunene Færder, Holmestrand og Tønsberg. Selskapet ble etablert høsten 2017.

40 ansatte og fem lærlinger bidrar til å sikre kvalitet og struktur i våre teknologileveranser innen IKT til våre eierkommuner. Vi leverer de samme tjenester til de interkommunale selskapene Sør-Øst 110, Tønsberg rense IKS, Vesar, Vestfold Interkommunale Brannvesen og VIA Færder. 

Vi holder til i trivelige lokaler sentralt i Tønsberg med gode parkeringsmuligheter. Det er god møteromskapasitet med oppdaterte møteromsfasiliteter som står til disposisjon for egne ansatte og ansatte i eierkommunene. Budsjettert omsetning for 2023 er 41 millioner kroner.

Jarlsberg IKT er organisert som et kommunalt oppgavefellesskap jfr. kommuneloven kap. 19. Oppgavefellesskapets styrende organer er representantskapet og styret. Daglig leder er ansvarlig for daglig drift av Jarlsberg IKT.