Om Jarlsberg IKT

Jarlsberg IKT er et interkommunalt IKT-samarbeid eid av kommunene Færder, Holmestrand og Tønsberg. Firmaet ble formelt etablert 31. august 2017. Da ble ansatte i IKT-avdelingene til våre eierkommuner overført til selskapet.

I dag er vi 41 ansatte og 5 lærlinger som bidrar til å sikre kvalitet og struktur i våre teknologileveranser innen IKT til våre eierkommuner. Vi leverer de samme tjenester til de interkommunale selskapene Sør-Øst 110, Vesar, Vestfold Interkommunale Brannvesen og VIA Færder. 

Vi holder til i trivelige lokaler sentralt i Tønsberg med gode parkeringsmuligheter. Det er god møteromskapasitet med oppdaterte møteromsfasiliteter som står til disposisjon for egne ansatte og ansatte i eierkommunene. Budsjettert omsetning for 2021 er 40 millioner kroner.

Jarlsberg IKT ble opprettet i medhold av den gamle kommunelovens § 27. Ny kommunelov som er trådt i kraft, fastslår at selskapsform må endres innen utgangen av 2023.  Vi vil iverksette arbeidet med å forberede ny selskapsform med intensjon om behandling i kommunestyremøtene i løpet av 2023.