Nøkkeltall

Nøkkeltall som beskriver noe av omfanget av våre tjenester

Antall innbyggere i eierkommunene110 000
Eierkommunenes areal860 km2
Antall brukere i administrasjonene7 400
Antall lærere2 500
Antall elever12 500
Antall lokasjoner430
Antall pc’er12 500
Antall mobilabonnement6 000
Antall lokasjoner med fastnett telefoni26
Antall fagapplikasjoner170
Antall WiFi-punkter4 450
Antall henvendelser til brukerstøtte pr. måned1 700