Lærlinger

Vi har 6 lærlinger i IKT-servicefaget tilknyttet oss.

Vi tar inn lærlinger som skal ta fagbrev i IKT-servicefag hver høst. Da er elevene ferdige med 2. året på videregående skole og har igjen læretid i bedrift på 2 år før de kan ta fagbrev. Vi rekrutterer lærlinger februar/mars det året de er ferdige på skolen.

Lærlingene får opplæring innen hele vårt fagfelt, noe som vil gi dem et godt grunnlag for å ta fagbrevet og videre arbeidsmuligheter innen IKT-faget.

Vi har en praksiselev fra 2. klasse fra IKT-servicefag på videregående skole utplassert hos oss én dag i uken.