Samarbeidsrådet

Samarbeidsrådet har en rådgivende funksjon bl.a. relatert til prioritering og koordinering av prosjekter.

Samarbeidsrådet møtes jevnlig og består én representant på ledernivå fra hver av eierkommunene samt daglig leder i Jarlsberg IKT:

  • Janne V. Melgaard, ass. kommunedirektør i Holmestrand
  • Laila Rognaldsen, virksomhetsdirektør i Færder
  • Ketil Mastberg, digitaliseringsleder i Tønsberg
  • Sigurd Strand, daglig leder i Jarlsberg IKT