Kjerneområder

  • Brukerstøtte og service
  • Rådgivning, koordinering og gjennomføring av IKT-innkjøp
  • Drift og forvaltning av IKT-systemer
  • Videreutvikling av IKT-tjenester i nært samarbeid med kundene
  • Prosjekt og digital rådgivning
  • Digitalisering
  • Internet of Things – IoT