Kjerneområder

Våre kjerneområder er

  • Brukerstøtte og service
  • Rådgivning, koordinering og gjennomføring av IKT-innkjøp
  • Drift og forvaltning av IKT-systemer
  • Prosjekt og digital rådgivning
  • Digitalisering
  • Internet of Things – IoT