Ledige stillinger

Jarlsberg IKT er en betydelig aktør innenfor IKT i vårt geografiske område.

Vi bestreber oss til enhver tid på å levere tjenester av høy kvalitet til våre eierkommuner, og vi har dyktige medarbeidere med høy kompetanse og spesialisering innenfor ulike fagområder. Gjennomsnittsalderen vår er 46 år og vi har en kvinneandel på 20 %. Vi har et lavt sykefravær og har fokus på på å vedlikeholde et godt arbeidsmiljø.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.