Ledige stillinger

Jarlsberg IKT er en betydelig aktør innenfor IKT i vårt geografiske område.

Vi bestreber oss til enhver tid på å levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder, og vi har dyktige medarbeidere med høy kompetanse og spesialisering innenfor ulike fagområder. Gjennomsnittsalder på våre ansatte er 43 år med en kvinneandel på 20 %. Vi har et lavt sykefravær og har fokus på på å vedholde et godt arbeidsmiljø.

Fra tid til annen har vi behov for flere medarbeidere. Ledige stillinger kunngjøres via jobbsøkerportalen www.jobbnorge.no, www.finn.no samt i lokalpressen.

For tiden har vi ingen ledige stillinger.