Gigafib

Jarlsberg IKTs kunder er knyttet digitalt samme via fibernett eid av Gigafib Holding AS.

Gigafib har pr. i dag et fibernett på ca. 450 kilometer fra Verdens ende, Tjøme, i sør til Sande i nord. Jarlsberg IKTs tekniske kompetanse benyttes i stor grad til å drifte Gigafib. Det er etablert et tjenestenett, V-MAN, med felles toppdomene og Exchange-løsning som Jarlsberg IKT drifter og benytter i sin produksjon til kundene. Gigafib eies bl.a. av våre eierkommuner.

Les mer om Gigafib her: http://www.gigafib.no