Representantskapet

Representantskapet er Jarlsberg IKTs øverste organ og består av ordførerne fra hver av deltakerkommunene.

Representantskapet velger deltakerkommunenes representanter til styret og vedtar styrets forslag til budsjett, årsberetning og regnskap.