Representantskapet

Representantskapet er Jarlsberg IKTs øverste organ og består av ordførerne fra hver av deltakerkommunene.

Representantskapet velger deltakerkommunenes representanter til styret og vedtar styrets forslag til budsjett, årsberetning og regnskap.

Samarbeidsavtale for Jarlsberg IKT (pdf)

Årsmelding 2022 (pdf)
Årsmelding 2021 (pdf)
Årsmelding 2020 (pdf)
Årsmelding 2019 (pdf)
Årsmelding 2018 (pdf)
Årsmelding 2017 (pdf)