Styret

I henhold til våre vedtekter skal styret bestå av eierkommunenes kommunedirektører/ rådmenn med personlige varamedlemmer samt en representant fra de ansatte i Jarlsberg IKT.

MedlemVaraKommune
Egil Johansen – styrelederBirgitte TørnbyTønsberg kommune
Toril Eeg – nestlederPer Ole RønningFærder kommune
Hans Erik UtneJanne V. MelgaardHolmestrand kommune
Atle KesselEspen HimbergAnsattrepresentant

Vedtekter
Samarbeidsavtale inngått i 2016

Årsmelding 2021
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017