Organisering

Jarlsberg IKT ledes av daglig leder. Ledergruppen består av administrasjonssjef og seks teamledere.

Vår organisasjon er fordelt på følgende seks team:

AD-teamet

AD-teamet sørger for videreutvikling av system for håndtering av brukere, adgangs- og ressurskontroll (ID-management) samt epostsystem i vårt stordriftsmiljø og ivaretar tilgangsstyring til applikasjoner. Videre er de ansvarlig for sikker utskriftsløsning og epostvasking. Teamet består av seks ansatte.

Applikasjonsteamet

Applikasjonsteamet ivaretar applikasjonsdrift og vedlikehold, drift og vedlikehold av databaser, drift og utvikling av fellesløsninger, samt overvåking og feilsøking av våre servere. Videre har teamet ansvaret for flåtestyringsverktøy. Teamet ivaretar funksjon for sikkerhetskopiering og lisensovervåking og består av 13 ansatte.

Brukerstøtteteamet

Brukerstøtteteamet gir brukerstøtte til ansatte i våre eierkommuner samt til andre interkommunale selskaper vi ivaretar IKT-driften for. Brukerstøtte gis elektronisk, pr. telefon samt ved personlig oppmøte når det er behov. De ansatte har arbeidsdager ute hos alle eierkommunene på fastsatte dager gjennom uken. Teamet består av åtte ansatte. Våre fem lærlinger deltar i tillegg som en viktig ressurs inn i brukerstøtteteamet. Åpningstid for brukerstøtte er kl 07:45 – 16:00 (kl 15:30 på fredager).

Maskinvareteamet

Maskinvareteamet har sine hovedfunksjoner på drift og vedlikehold av datarom, eierkommunenes beredskapsrom samt kommunestyresalene. Teamet ivaretar prosjektering, implementering og rådgivning om AV-teknikk og utstyr. Videre ivareta de hele livssyklusen til produkter vi håndterer på vegne av våre kunder; fra anbud, anskaffelse, vareflyt/lager, reparasjon til kassasjon. Dette dreier seg om alt fra sluttbrukerutstyr som f.eks. mobiltelefoner, AV-utstyr og pc’er til infrastruktur som f.eks. servere, lagring og kommunikasjonsutstyr. Teamet består av to ansatte.

Nettverksteamet

Nettverksteamet ivaretar nettverkselektronikk inkl. fiber, fast- og trådløst nett. Videre ivaretar de sikkerhet og brannmurer. Teamet ivaretar system for telefoni, både fast og mobil, samt telefonabonnement. Teamet består av syv ansatte.

Prosjektteamet

Prosjektteamet ivaretar styring og administrasjon av prosjekter tilknyttet IKT-leveranser og består av to ansatte.