Vaktordning

Jarlsberg IKT har en vaktordning utenom ordinær arbeidstid.

Vaktordningen skal ivareta driftsutfordringer for kritiske systemerer og er organisert med vakt som har kompetanse på applikasjon og på nettverk. Det er ledende personell i eierkommunene som skal kontakte vakten ved eventuelle driftsutfordringer.