Brukerstøtte

Brukerstøtteteamet gir brukerstøtte til ansatte i våre eierkommuner samt til andre interkommunale selskaper vi ivaretar IKT-driften for.

Brukerstøtte gis elektronisk, pr. telefon samt ved personlig oppmøte når det er behov. De ansatte har arbeidsdager ute hos alle eierkommunene på fastsatte dager gjennom uken. Teamet består av åtte ansatte. Lærlingene våre deltar som en viktig ressurs inn i brukerstøtteteamet.

Åpningstid for brukerstøtte er kl 07:45 – 16:00 (kl 15:30 på fredager).